Uhud

City tour ke bukit uhud, saksi sejarah dimana kaum muslimini mengalama kekalahan disebabkan melanggar perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Di sinilah, paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthallib yang dijuluki singa Allah terbunuh.

Leave a Reply